[ 12 พ.ค. 2565 | 16 ] เรื่อง: สวพ.รับสมัครนักวิจัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นนักวิจัยระดับดีและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564

[ 10 พ.ค. 2565 | 15 ] เรื่อง: โครงการ CHEER UP TO STARTUP ปี2 คณะวิทยาการจัดการ

[ 9 พ.ค. 2565 | 22 ] เรื่อง: สรุปแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2564

[ 9 พ.ค. 2565 | 18 ] เรื่อง: โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

[ 25 เม.ย. 2565 | 34 ] เรื่อง: การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • ผู้เข้าชมวันนี้: 47
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 731
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้: 19054
  • ผู้เข้าชมเดือนก่อน: 20595
  • ผู้ชมปีนี้: 96134
  • ผู้ชมปีก่อน: 49504