[ 13 ม.ค. 2565 | 23 ] เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

[ 13 ม.ค. 2565 | 22 ] เรื่อง: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

[ 16 ธ.ค. 2564 | 43 ] เรื่อง: จุลสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่1ฉบับที่1

[ 27 พ.ย. 2564 | 327 ] เรื่อง: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

[ 8 ต.ค. 2564 | 222 ] เรื่อง: ขอเชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • ผู้เข้าชมวันนี้: 678
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 694
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้: 9272
  • ผู้เข้าชมเดือนก่อน: 3597
  • ผู้ชมปีนี้: 12869
  • ผู้ชมปีก่อน: 49504