ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก"

โพสต์เมื่อ  29 มี.ค. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 335

ประชาสัมพันธ์

อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก" จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวนอาจารย์แต่ละคณะ จำนวน ๕ ท่าน ทั้งนี้อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิงค์ https://forms.gle/Nq8cWdMKWHdA1A6K7 ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex