วิดีโอกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่โพสต์
1
สาขาวิชาการตลาด ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 พ.ค. 2566
2
สาขาวิชานิเทศศาสตร
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 ก.พ. 2566
3
Cheerup to Startup ปีที่ 2
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
4
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
5
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
6
สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
7
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
8
แนะนำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
9
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2563
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 เม.ย. 2565
10
แนะนำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 มี.ค. 2565

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex