วิดีโอกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่โพสต์
1
งานวิจัยดีเด่น : การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าทอไทหล่ม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 ก.พ. 2567
2
Present วจก มรภ.พช.
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 ก.พ. 2567
3
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน
ผู้โพส:Administrator
วันที่:13 พ.ย. 2566
4
สาขาวิชาการตลาด ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:2 พ.ค. 2566
5
สาขาวิชานิเทศศาสตร
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 ก.พ. 2566
6
Cheerup to Startup ปีที่ 2
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
7
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
8
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
9
สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
10
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
11
แนะนำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:7 ก.พ. 2566
12
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2563
ผู้โพส:Administrator
วันที่:26 เม.ย. 2565
13
แนะนำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 มี.ค. 2565

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex