ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพตฟอร์มออนไลน์

โพสต์เมื่อ  25 เม.ย. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 744

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ “น้ำพริกแม่บุญชาญ” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพตฟอร์มออนไลน์) ในวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ วัดหนองพงษ์ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดย อ.ดร.ชลลดา ม่วงธนัง และ อ.วิมลวรรณ วงค์ศิริ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex