ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการตลาดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

โพสต์เมื่อ  24 เม.ย. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 976

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการตลาดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพตฟอร์มออนไลน์) ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วิทยากรบรรยาย  อ.ดร.ชลลดา ม่วงธนัง และ อ.วิมลวรรณ วงค์ศิริ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex