ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

โพสต์เมื่อ  1 เม.ย. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 505

ประชาสัมพันธ์โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จากสถาบันการพยาบาลศราวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 24 -28 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันการพยาบาลศราวรินทิรา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ท่านใดที่สนใจและมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเทวินทร์พันธ์ เทพพิทักษ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ ที่หมายเลข 0- 2256 -4092 -99 ต่อ 1137

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex