ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 Admissions

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตารับตรงแบบมีการสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1.2 Portfolio

แบบฟอร์มแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2560


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม"
คณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ต้อนรับคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประชุมคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสำหรับการเขียนผลงานทางวิชาการ
ร่วมงานจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ