ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการ English for Fun 2023

โพสต์เมื่อ  31 ม.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 110

วันที่ 30 มกราคม 2566 งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา ได้จัดกิจกรรมฝึกสมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการพูดและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการพูดและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและบุตรหลาน (English for Fun 2023) ณ คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในการดำเนินกิจกรรมในวันแรก และขอขอบคุณบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม English for Fun อย่างพร้อมเพรียง ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex