ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

โพสต์เมื่อ  30 ม.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 84

เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2566 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 4 ประกาศ ได้แก่
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการทำงาน ร่วมกับผูื่นปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างวัตกรรมเพื่อสังคม

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex