ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
อบรมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565 ประเด็นหัวข้อ “การบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”

โพสต์เมื่อ  16 ม.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 256

วันที่ 16 ม.ค. 66 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565 ประเด็นหัวข้อ “การบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” โดยได้รับเกียติรจากอาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ซึ่งมีตัวแทนคณาจารย์ทั้ง 10 สาขา ในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex