ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
ข่าวทุนอุดหนุนการวิจัย

โพสต์เมื่อ  6 ม.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 165

https://research.pcru.ac.th/rdiv3/ ข่าวทุนอุดหนุนการวิจัย

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex