ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Cheer up to Startup ปีที่ 2”

โพสต์เมื่อ  3 พ.ย. 2565 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 78

ประชาสัมพันธ์ : นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Cheer up to Startup ปีที่ 2”

#รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2565

#ดำเนินโครงการในช่วงวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 และ 4-6 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและการเล็งเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ให้แก่ นักศึกษา และเพื่อบ่มเพาะ (Incubation) และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

กิจกรรมโครงการ ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเสริมสร้างความตระหนักและความตื่นตัว (Awareness) ของการเป็นผู้ประกอบการในยุค Next Normal แก่ Y.E.S (Young Entrepreneur Student)

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ บ่มเพาะ (Incubation) และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ

กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอ Business Feasibility/ Business Plan และการประกวดแผนธุรกิจของผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup)

#นักศึกษาที่สนใจ สามารถแสกน QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ หรือที่ อ.ปุณฑริกา สาขาวิชาการจัดการ โดยตรง

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 6700

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex