ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะวิทยาการจัดการ ที่เข้าอบรมและได้ทำข้อสอบหลังสิ้นสุดการอบรม ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 สามารถเข้าไป download ใบประกาศนียบัตร e-Certificate ได้แล้ว

โพสต์เมื่อ  25 มิ.ย. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 139

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะวิทยาการจัดการ ที่เข้าอบรมและได้ทำข้อสอบหลังสิ้นสุดการอบรม

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 สามารถเข้าไป download ใบประกาศนียบัตร e-Certificate ได้แล้ว

ที่ลิงค์หรือ QR code ข้างล่างนี้

Link for downloading e-certificate of the CEFR-based English training program 

The 3rd-year students of Faculty of Management Science, Phetchabun Rajabhat University

https://drive.google.com/drive/folders/1wG8rWIG6Yx-XWgJo3hIkbu0G5-AzQ0Ps?usp=sharing

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex