ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
ประกาศเปิดรับบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ 2 ปีที่ 6 พ.ศ. 2567 ขณะนี้ทางวารสารวิทยาการจัดการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โพสต์เมื่อ  24 มิ.ย. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 219

ประกาศเปิดรับบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ 2 ปีที่ 6 พ.ศ. 2567 ขณะนี้ทางวารสารวิทยาการจัดการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการประเภทอื่น ๆ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยทางวารสารฯ ใช้ระบบผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความจำนวน 3 ท่าน แบบไม่ทราบตัวตนระหว่างผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านบทความ (Double blind review) บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์จะไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งกระบวนการตั้งแต่ส่งบทความเข้าระบบจนถึงเผยแพร่ในระบบออนไลน์ หากมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อที่ผู้ประสานงาน คุณกัญญา สายสิงห์เทศ เบอร์โทร 056-717134 (ต่อ 8409), 084-5964838 หรือที่อีเมล์ kanya.say@pcru.ac.th ข้อมูลเพิ่มเติม วารสารวิทยาการจัดการวิชาการเปิดรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการประเภทอื่น ๆ ตลอดทั้งปี เพื่อตีพิมพ์ในระบบวารสารออนไลน์ จำนวน 2 ฉบับต่อปี โดยฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ของทุกปี https://so12.tci-thaijo.org/index.php/jams

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex