ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2567)

โพสต์เมื่อ  24 มิ.ย. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 969

วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2567) ฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://so12.tci-thaijo.org/index.php/jams/issue/view/135/285

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex