ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
ใบรับรองในการติดต่อขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โพสต์เมื่อ  4 มิ.ย. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 1147

ใบรับรองในการติดต่อขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1SJf7X_fo2hN0Uikr9hqklY1rap-tpuGF/view?usp=drive_link

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex