ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567

โพสต์เมื่อ  2 มิ.ย. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 753

วันที่ 2 มิถุยายน 2567 ฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex