ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ “พี่จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย...เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

โพสต์เมื่อ  2 มิ.ย. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 1276

วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 หัวหน้าสำนักงานและบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ “พี่จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย...เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดประธานเปิดโครงการอบรม นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้ง 5 คณะ และศูนย์ สำนัก สถาบัน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex