ข่าวคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
ประชาสัมพันธ์!! กำหนดการ ยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา (ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

โพสต์เมื่อ  2 พ.ค. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 3855

ประชาสัมพันธ์!!

กำหนดการ ( t.ly/tYrm0 ) ยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา (ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

#เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ดาวน์โหลด : t.ly/G5_9p

2. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

ดาวน์โหลด : t.ly/6MmZV

3. กยศ.102 (ใช้เฉพาะกรณีที่-บิดา-มารดาผู้ปกครอง-ไม่มีรายได้ประจำ)

ดาวน์โหลด : t.ly/VOVGY

4. คู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล-สำหรับผู้กู้ยืมเงิน

ดาวน์โหลด : t.ly/6i-36

5. ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้

ดาวน์โหลด : t.ly/eJhi9

6. หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน t.ly/n3tAY

#คลิปวิดีโอขั้นตอนการยื่นขอกู้ยืมเงินในระบบDSL

https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE

#วิธีการจัดส่งเอกสาร

- ส่งด้วยตนเอง ในวันที่ 6 - 7 มิ.ย. 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ณ ห้องงาน กยศ. อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งาน กยศ. โทร. 056-717100 ต่อ 5103

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex