ข่าวคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ Re skills & Up skills ทักษะวิศวกรสังคม เทคนิคการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมเพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาทักษะ Facilitator & Coaching

โพสต์เมื่อ  30 เม.ย. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 579

วันที่ 28 เมษายน 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ Re skills & Up skills ทักษะวิศวกรสังคม เทคนิคการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมเพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาทักษะ Facilitator & Coaching โดยได้รับเกียติรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานเปิดการอบรม 

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex