ข่าวคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
การจัดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจผ้าทอพื้นถิ่นอัตลักษณ์ เมืองมรดกโลกอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โพสต์เมื่อ  25 เม.ย. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 754

เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2567 นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โครงการวิจัย "การจัดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจผ้าทอพื้นถิ่นอัตลักษณ์ เมืองมรดกโลกอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน" นำโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี อาจารย์กริชชัย ขาวจ้อย อาจารย์นันทกานต์ ศรีปลั่ง  อาจารย์ศุภรัตน์ แก้วเสริม และตัวแทนผู้ประกอบการผ้าพื้นถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมอบรมโครงการ เกื้อกูล ปันปัญญา เห็นหน้าลูกค้า รู้จุดเหมือน จุดต่าง สู่จุดขาย ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับเข้าศึกษาดูงานโคมล้านนาท่าศาลา "ศูนย์ทัศศา" ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงานอภิรมย์ลำพูน ผ้าไหมยกดอกลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex