ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ รุ่นที่ 4-6

โพสต์เมื่อ  15 พ.ย. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 287

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกำหนดจัดการอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ รุ่นที่ 4-6 ท่านใดที่มีความประสงค์เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว สามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ https://talentmobility.in.th/ ในระหว่างวันที่ 6 -20 พฤศจิกายน 2566

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex