ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

โพสต์เมื่อ  14 พ.ย. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 418

กองนโยบายและแผน มรภ.เพชรบูรณ์ ขอเชิญบุคลากรชาวอินทนิลทุกท่าน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร โดยคุณเศรษฐภูมิ บัวทอง (อจ. กอล์ฟ) และคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex