ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
Big Cleaning Day มหาวิทยาลัย

โพสต์เมื่อ  14 พ.ย. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 595

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดดการ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานพ่อขุนผาเมืองและอาคารน้อยสีป้อ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex