ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
การประกวด PCRU Model Boy Girl and LGBTQ leading the local to the global

โพสต์เมื่อ  25 ต.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 218

การประกวด PCRU Model Boy Girl and LGBTQ leading the local to the global มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ดาว ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปัณณรัตน์ ศรีบุรินทร์ (มะปราง)

เดือน รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธีรพัทร เทประโคน (อาร์ม)

LGBTQ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายรสสุคนย์ ปินะสา (บีเบล)

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex