ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

โพสต์เมื่อ  19 ต.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 877

ขบวนพาเหรดคณะวิทยาการจัดการ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex