ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน

โพสต์เมื่อ  9 ต.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 931

วันที่ 7 ต.ค. 66 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน  โดยได้รับเกียรติรจาก คุณชวัลย์คณิษศร ดิษทอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex