ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โพสต์เมื่อ  3 ต.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 433

มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โดยให้คณะต้นสังกัดคัดเลือกโครงการวิจัย ให้เหลือคณะละ 2 โครงการ)

2. ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทโครงการวิจัยสถาบัน

สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS ในระหว่างวันที่ 2 – 24 ตุลาคม 2566

หน่วยงานต้นสังกัด รวบรวมและส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม https://research2.pcru.ac.th/rdiv3/3650/มร-พช-เปิดรับข้อเสนอทุน/

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex