ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมเรื่อง การจดทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย

โพสต์เมื่อ  2 ต.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 279

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญนักวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “การจดทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย” วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2566 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYMF-U8_bFCnGbische-iuC7JW4yRZHgcBf1qYzmZq31mkAw/viewform รายละเอียดเพิ่มเติม คุณภัสราภรณ์ โทร. 056-717-141 ต่อ 6314

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex