ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2566

โพสต์เมื่อ  15 ก.ย. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 832

วันที่ 15 ก.ย. 66 สาขาวิชาการตลาดร่วมกับสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติรจาก คุณณัฐวรา แก้วแท้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกด้านการเข้าสังคม การแต่งหน้า การแต่งกาย และเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมพร้อมสำหรับการทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex