ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสถานการณ์ตลาดแรงงานไทยหลังโควิด-19

โพสต์เมื่อ  13 ก.ย. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 3511

วันที่ 13 ก.ย. 66 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการสถานการณ์ตลาดแรงงานไทยหลังโควิด-19 โดยได้รับเกียรติรจาก คุณนัทธ์หทัย หารทวี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex