ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการใช้แอพพลิเคชั่น TikTok

โพสต์เมื่อ  7 ก.ย. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 1629

วันที่ 7 ก.ย. 66 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการใช้แอพพลิเคชั่น TikTok เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติรจาก อาจารย์วิมลวรรณ วงศ์ศิริ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex