ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

โพสต์เมื่อ  6 ก.ย. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 276

วันที่ 4-5 ก.ย. 66 อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ และ อาจารย์ศุภรัตน์ แก้วเสริม อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex