ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
การเก็บชั่วโมงจิตอาสา กับการกู้ยืมเงิน กยศ

โพสต์เมื่อ  9 มี.ค. 2565 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 168

ประชาสัมพันธ์ !! การเก็บชั่วโมงจิตอาสา กับการกู้ยืมเงิน กยศ.

"ชั่วโมงจิตอาสา" กับการกู้ยืมเงิน กยศ. ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด นักศึกษาที่เป็นนักศึกษากู้ยืมในปีการศึกษา 2564 และต้องการกู้ยืมต่อในปีการศึกษา 2565 จะต้องมีชั่วโมงจิตอาสาของปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 ชั่วโมงขึ้นไป (เก็บชั่วโมงจิตอาสาระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. 2564 - 5 มิ.ย. 2565) เพื่อยื่นขอกู้ต่อในปีการศึกษา 2565 นั้น

โดยการทำกิจกรรมจิตอาสา สามารถทำได้ดังนี้

#กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น ทำความสะอาดวัด, โรงเรียน, สถานที่ท่องเที่ยว

#กิจกรรมอาสาช่วยงาน อาจารย์ หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

#บริจาคโลหิต

#อาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครกู้ภัย ช่วยงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

#กิจกรรมปลูกป่า

#กิจกรรมค่ายอาสาและฝึกอบรม

*เรียน e-Learning กว่า 15 หลักสูตร นับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ.

------------------------------------------------------------------

*เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางกองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ ประกาศให้เข้าร่วม

#หมายเหตุ :

- บริจาคเลือดให้ชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 7 ชั่วโมง กิจกรรมอื่นๆ นับชั่วโมงตามการปฏิบัติจริง

- กรณีทำกิจกรรมจิตอาสานอกมหาวิทยาลัยสามารถให้ผู้ควบคุมดูแลมีอำนาจในการเซ็นชื่อกำกับได้พร้อมทั้งเก็บหลักฐาน เช่น รูปถ่าย เพื่อใช้แนบยื่นขอกู้ต่อในปีการศึกษา 2565

- เรียน e-Learning ของ กยศ. ตาม ลิ้ง ด้านล่าง

https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1604025515... โดยเก็บวุฒิบัตรเพื่อเป็นหลักฐาน แนบยื่นขอกู้ต่อในปีการศึกษา 2565 ต่อไป

#กรณีไม่มีเล่มบันทึกกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : t.ly/F1nK

 

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 6700

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex