ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

โพสต์เมื่อ  9 มี.ค. 2565 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 77

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 25 มีนาคม 2565

 

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 6700

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex