ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่สู่ภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1/2566

โพสต์เมื่อ  26 พ.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 7329

วันที่ 26 พ.ค. 66 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่สู่ภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1/2566 ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex