ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โพสต์เมื่อ  11 พ.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 8333

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex