ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรม

โพสต์เมื่อ  14 มี.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 463

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรม หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และบุคลากรชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรชุมชนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี หรือทักษะชีวิตและอาชีพ ที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดหลักสูตรการอบบรมจำนวน 5 หลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ ลิงค์ https://miscenter.pcru.ac.th/srd-training

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex