ข่าวคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
แบบสำรวจ KM และความต้องการด้านวิจัย

โพสต์เมื่อ  31 ม.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 69

ขอความกรุณาท่านได้ตอบแบบสำรวจนี้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ด้านวิจัยหรือบริการวิชาการและการเตรียมการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการในด้านวิจัยและบริการวิชาการ ปี 2566 โดยแบบสำรวจมีคำถามเพียง 3 ข้อ ใช้เวลาในการทำไม่เกิน 1 นาที (คลิกที่ link ด้านล่าง)

https://forms.gle/w6uusgeq6RdMtfDCA

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex