ข่าวคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ  18 ม.ค. 2566 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 83

16 มกราคม 2566 ฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในโครงการครั้งนี้ ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 6700

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex