โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

โพสต์เมื่อ  11 มิ.ย. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 294

โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล ชะโยมชัย และ อาจารย์หทัยชนก อ่างหิรัญ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 66
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 65

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex