ข่าวคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการ

โพสต์เมื่อ  7 มิ.ย. 2567 /   ผู้เขียน Administrator /  เปิดดู 400

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการจัดการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 หมู่เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด ELO / แนะนำโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา /แนวปฏิบัติตนในการเรียน และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้อง 15502 คณะวิทยาการจัดการ

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ค้นหาในเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

mangt@pcru.ac.th

056-717134

© คณะวิทยาการจัดการ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex