คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม"


25 ธ.ค. 2560 285
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม" จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ สนามโชครัตนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กิจกรรมภายในงาน มีการประกวดว่าว ประกวดกองเชียร์ และเผาข้าวหลาม