คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม"

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม" จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ สนามโชครัตนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กิจกรรมภายในงาน มีการประกวดว่าว ประกวดกองเชียร์ และเผาข้าวหลาม