มุทิตาจิต 2565 แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย ศรีวิพัฒน์


28 ก.ย. 2565 398
21 ก.ย. 65 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย ศรีวิพัฒน์ เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ