กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 เปิดระบบรับสมัครนักศึกษา 1 ตุลาคม 2565 นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ


28 ก.ย. 2565 79
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ เพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://www.facebook.com/AcademicPCRU เว็บมหาวิทยาลัย https://www.pcru.ac.th/main/view/ent_new เว็บงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา http://academic.pcru.ac.th/webserv/admission/