Grand opening เปิดบริษัททัวร์จลอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม


20 ก.ย. 2565 210
วันที่ 14 กันยายน 65 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดงาน Grand opening เปิดตัวบริษัททัวร์จำลองของนักศึกษา FOREST TOGE THER TOUR และ Nawsabat Tour กับแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวสุดปัง ณ ลานวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ