สาขาวิชาการตลาด อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565


31 พ.ค. 2565 127
วันที่ 31 พฤษภาคม 65 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อแนะนำแนวทางในการเรียนและการปฏิบัติตัวให้กับนักศึกษาใหม่ ณ ห้อง 15503 คณะวิทยาการจัดการ