ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 อาจารย์ นักเรียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบมรมเชิงปฏิบัติ "การแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2565"


31 ม.ค. 2565 124
ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 อาจารย์ นักเรียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบมรมเชิงปฏิบัติ "การแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2565" ในวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google team พบกับวิทยาการจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เจ้าของเพจ ต้องให้สอน คุณสุมนต์ จิรพัฒนพร ในหัวข้อ " การทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อย่างไรให้ปัง ในการสมัครเรียนและทำงาน และ การทำงานนำเสนอให้น่าสนใจ โดยใช้โปรแกรม CANVA" มีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 หัวข้อ การทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อย่างไรให้ปัง ในการสมัครเรียนและทำงาน โดยใช้โปรแกรม Canva วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 256 หัวข้อ การทำงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Canva ให้น่าสนใจ สามารถเลือกเข้าวันใดวันนึงได้ หรือเข้าร่วมได้ทั้งสองวันค่ะ ท้ายการอบรมมีเกียรติบัตรแจกนะคะ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำหรับนักศึกษา https://forms.gle/i6rfRaFvV74xBdwVA อาจารย์และผู้ที่สนใจ https://forms.gle/rF