คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมการแสวงหาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการลงทุนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์


24 ธ.ค. 2564 142
วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมการแสวงหาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการลงทุนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์