คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้ด้วย ณ ลานวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์